boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Joannes de Bruijn
 
Joannes
​ ​
overgrootouder in Kwartierstaat Arie de Bruijn vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1861 - Overlijdensregister echtgenoot in KLEIJ VAN DER, Maartje, gest.1862 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1858 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1875 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Aaltje, geb.1856 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Martijntje, geb.1857 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1862 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1862 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1860 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Aaltje, geb.1848 - Geboorteregister echtgenoot in LAAK VAN DER, Sophia, gest.1848 - Overlijdensakte vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1850 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1852 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1851 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Bastiaan, geb.1854 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1854 - Geboortearegister vader in BRUIJN DE, Neeltje, gest.1852 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Bastiaan, gest.1854 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, gest.1854 - Overlijdensregister echtgenoot in WIERINGEN VAN, Cornelia, gest.1854 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, gest.1851 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, Gest.1851 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1848 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Magdalena, gest.1841 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Marijtje, gest.1842 - Overlijdensregister vader in BRUIN DE, Marijtje, gest.1830 - Overlijdensregister vader in BRUIN DE, Joanna Maria, geb.1831 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Arie, geb.1833 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Magdalena, geb.1839 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Geboorteakte vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1845 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Marijtje, geb.1840 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1842 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Joannes, geb.1835 - Geboorteregister vader in BRUIN DE, Marijtje, geb.1830 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, geb.1858 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1858 - Geboorteregister vader bruidegom in BRUIJN DE, Marinus Cornelis & WENTZEL, Maria Friederike Christiane Wilhelmine - kind in RHIJN VAN, Magdalena, gest.1847 - Overlijdensregister bruidegom in BRUIJN DE, Joannes, 1803-1893 & RHIJN VAN, Antje, 1805-1845 - Huwelijksakte vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1826 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1826 - Geboorteregister vader bruidegom in BRUIJN DE, Arie & VOETS, Marijke - Huwelijksakte 1867 bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & KLEIJ VAN DER, Maartje - Huwelijksakte 1855 vader bruid in DRIEL VAN, Willem & BRUIJN DE, Martijntje, Huwelijksakte 1887 bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & WIERINGEN VAN, Cornelia - Huwelijksregister bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & RHIJN VAN, Antje - Huwelijksregister bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & LAAK VAN DER, Sophia - Huwelijksregister overledene in BRUIJN DE, Johannes, gest.1893 - Overlijdensakte kind in BRUIJN DE, Joannes, geb.1803 - Doopboek vader bruidegom in BRUIJN, DE, Marinus Cornelis & SMILDE, Trientje - Huwelijksakte 1872
​ (Jan ​
​ ​ ​, Johannes ​
​ ​ ​ ) de Bruijn
​ ​
overgrootouder in Kwartierstaat Arie de Bruijn vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1861 - Overlijdensregister echtgenoot in KLEIJ VAN DER, Maartje, gest.1862 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1858 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1875 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Aaltje, geb.1856 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Martijntje, geb.1857 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1862 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, gest.1862 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1860 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Aaltje, geb.1848 - Geboorteregister echtgenoot in LAAK VAN DER, Sophia, gest.1848 - Overlijdensakte vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1850 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1852 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1851 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Bastiaan, geb.1854 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, geb.1854 - Geboortearegister vader in BRUIJN DE, Neeltje, gest.1852 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Bastiaan, gest.1854 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, gest.1854 - Overlijdensregister echtgenoot in WIERINGEN VAN, Cornelia, gest.1854 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, gest.1851 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Neeltje, Gest.1851 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Kornelis Arnoldus, gest.1849 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1848 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Magdalena, gest.1841 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Marijtje, gest.1842 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Arie, geb.1833 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Magdalena, geb.1839 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Geboorteakte vader in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1845 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Marijtje, geb.1840 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1842 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Joannes, geb.1835 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1890 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Joanna Maria, geb.1858 - Geboorteregister vader in BRUIJN DE, Cornelis, geb.1858 - Geboorteregister vader bruidegom in BRUIJN DE, Marinus Cornelis & WENTZEL, Maria Friederike Christiane Wilhelmine - kind in RHIJN VAN, Magdalena, gest.1847 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1826 - Overlijdensregister vader in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1826 - Geboorteregister vader bruidegom in BRUIJN DE, Arie & VOETS, Marijke - Huwelijksakte 1867 bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & KLEIJ VAN DER, Maartje - Huwelijksakte 1855 vader bruid in DRIEL VAN, Willem & BRUIJN DE, Martijntje, Huwelijksakte 1887 bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & WIERINGEN VAN, Cornelia - Huwelijksregister bruidegom in BRUIJN DE, Joannes & RHIJN VAN, Antje - Huwelijksregister overledene in BRUIJN DE, Johannes, gest.1893 - Overlijdensakte vader bruidegom in BRUIJN, DE, Marinus Cornelis & SMILDE, Trientje - Huwelijksakte 1872 vader bruid in PLEIJSIER, Teunis & BRUIJN DE, Magdalena Cornelia - Huwelijksakte 1871
​ (de Bruin ​
​ ​ ​, de Bruyn ​
​ ​ ​ ) ​
​ ​ ​,
geboren te Wateringen ​
​ ​ ​ op 9 januari 1803 ​
​ ​ ​,
gedoopt Nederlands Hervormd te Wateringen op 16 januari 1803 ​
​ ​ ​ (getuige: zijn grootmoeder Gerritje Pietersdr Heemskerck),
overlijdensgetuige van zijn vader Arij de Bruijn op 5 november 1838,
Landbouwer ​
​ ​ ​,
Bouwman ​
​ ​ ​,

Hij schreef een gedicht over een donderbui op 18 juni 1839,
Op eene donderbui, losgebarsten op den 18 junij 1839
des avonds ten negen ure, te Hazerswoude en omstreken,
waardoor vele schade, bij mij en anderen aan veldgewasschen veroorzaakt werd.

Verliet zoo even 't veld, vol hoop en blij genot,
En in 't vooruitzigt zag ik dankbaar op tot God!
Het veldgewas stond schoon, en Heerlijk voor mijn oogen,
En streelde mij 't Gezigt en mogt mijn vreugd verhoogen.

Maar d'avond van deez'dag, die bang en drukkend was,
Verwekte om mij angst en 'k dacht om halm en vlas,
Een vale onweerslucht, scheen alleszins te naken,
En 'k hoorde reeds van ver, de schorre donders kraken.

De bliksems schieten fier en digt reeds om ons heen,
En'd ijsselijke lucht, doet ons naar binnen treen,
En komt vast digterbij, wijl allen gaan beseffen,
Dat d'Almagt van Gods hand, misschien wel wat zou treffen.

Maar schriklijk oogenblik, wij worden als verstomd,
Terwijl een woest gedruisch, ons door de ooren bromt,
Van groote stukken ijs, gelijk aan platte knollen,
Die door de bresse ruit, naar binnen komen rollen.

't Is achter en 't is voor, en waar men hooren mag,
De glasruit die bezwijkt, door dezen hagelslag,
En Vreeselijke stond, de huisgenoten vallen,
Al biddend, om mij heen, terwijl de donders knallen.

Mijn kind'ren zijn beroerd, en vliegen op mij aan,
En roepen vader! zal de wereld nu vergaan?
Dewijl de bliksem steeds, zoo fel rondom ons schigte,
Alsof de wereld reeds, door vlammen ons verlichte.

Bedaardheid in dees stond, past wel goed doorgedacht,
Maar 't aaklig oogenblik, voorspeld, me een bange nacht,
Gedachtig toch aan brand, om veldgewas en kudden,
En of dien hagelslag ons niet gansch uit zou schudden.

Maar O Almagtig God! Uw doen is majesteit!
Uw werken zijn geducht, maar tevens Heerlijkheid,
En Gods dienst is 't alleen die hier ons komt te stade,
Zij geeft geen bange vrees maar kalmte vroeg en spade.

O Gods dienst steun voor 't hart, gij mogt nog 't huisgezin
Steeds troosten in dees stond, en storten kalmte in
En God die wel verdelgt, maar tevens kan bewaren,
Deed 't akelige weer, nog spoedig weer bedaren.

De hagel trof wel zeer, in peulvrucht en in vlas,
Heur stengels knakten wel, en vielen neer als glas
Maar toch bleef veel verschoond, en 't hart hief zich naar boven,
Ik dacht er over na, en zong om God te loven.

Evang.gezang 52 vers 8

door J. de Bruijn Azn


Overleden (90 jaar oud) te Hazerswoude op 30 november 1893 ​
​ ​ ​ (getuige: zijn neef Joannes Anthonie van Abshoven).

 
 

trouwt (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) te Hazerswoude op 24 juli 1825 ​
​ ​ ​ (getuigen: Jacob Oppelaar, Nicolaas Mansveld, molenaar; Lambert van Ommeren, bakker; Arie van Diggele; schoolhouder)
met

Antje
​ ​
overgrootouder in Kwartierstaat Arie de Bruijn kind in RHIJN VAN, Antje, geb.1805 - Doopboek moeder in BRUIJN DE, Kornelis Arnoldus, gest.1849 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1848 - Overlijdensregister overledene in RHIJN VAN, Antje, gest.1845 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena, gest.1841 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Marijtje, gest.1842 - Overlijdensregister moeder in BRUIN DE, Marijtje, gest.1830 - Overlijdensregister moeder in BRUIN DE, Joanna Maria, geb.1831 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Arie, geb.1833 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena, geb.1839 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Geboorteakte moeder in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1845 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Marijtje, geb.1840 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1842 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Joannes, geb.1835 - Geboorteregister moeder in BRUIN DE, Marijtje, geb.1830 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1890 - Overlijdensregister moeder bruidegom in BRUIJN DE, Marinus Cornelis & WENTZEL, Maria Friederike Christiane Wilhelmine - moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1826 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1826 - Geboorteregister moeder bruidegom in BRUIJN DE, Arie & VOETS, Marijke - Huwelijksakte 1867 vroegere partner in BRUIJN DE, Joannes & WIERINGEN VAN, Cornelia - Huwelijksregister bruid in BRUIJN DE, Joannes & RHIJN VAN, Antje - Huwelijksregister vroegere partner in BRUIJN DE, Joannes & LAAK VAN DER, Sophia - Huwelijksregister Stamboom De Bruijn door Joannes Maarten de Bruijn moeder bruidegom in BRUIJN, DE, Marinus Cornelis & SMILDE, Trientje - Huwelijksakte 1872 moeder bruid in PLEIJSIER, Teunis & BRUIJN DE, Magdalena Cornelia - Huwelijksakte 1871
van Rhijn
​ ​
overgrootouder in Kwartierstaat Arie de Bruijn kind in RHIJN VAN, Antje, geb.1805 - Doopboek moeder in BRUIJN DE, Kornelis Arnoldus, gest.1849 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1848 - Overlijdensregister overledene in RHIJN VAN, Antje, gest.1845 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena, gest.1841 - Overlijdensregister moeder in BRUIJN DE, Marijtje, gest.1842 - Overlijdensregister moeder in BRUIN DE, Marijtje, gest.1830 - Overlijdensregister moeder in BRUIN DE, Joanna Maria, geb.1831 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Arie, geb.1833 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena, geb.1839 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Geboorteakte moeder in BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1845 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Marijtje, geb.1840 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1842 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Joannes, geb.1835 - Geboorteregister moeder in BRUIN DE, Marijtje, geb.1830 - Geboorteregister moeder in BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1890 - Overlijdensregister moeder bruidegom in BRUIJN DE, Marinus Cornelis & WENTZEL, Maria Friederike Christiane Wilhelmine - moeder bruidegom in BRUIJN DE, Arie & VOETS, Marijke - Huwelijksakte 1867 vroegere partner in BRUIJN DE, Joannes & WIERINGEN VAN, Cornelia - Huwelijksregister bruid in BRUIJN DE, Joannes & RHIJN VAN, Antje - Huwelijksregister vroegere partner in BRUIJN DE, Joannes & LAAK VAN DER, Sophia - Huwelijksregister Stamboom De Bruijn door Joannes Maarten de Bruijn moeder bruidegom in BRUIJN, DE, Marinus Cornelis & SMILDE, Trientje - Huwelijksakte 1872 moeder bruid in PLEIJSIER, Teunis & BRUIJN DE, Magdalena Cornelia - Huwelijksakte 1871
​ (van Rijn ​
​ ​ ​ ) ​
​ ​ ​,
dochter van Joannes van Rhijn en Marijtje Reijneveld,
geboren te Hazerswoude ​
​ ​ ​ op 13 januari 1805 ​
​ ​ ​,
gedoopt te Hazerswoude op 20 januari 1805 ​
​ ​ ​ (getuige: Antje Zegveld),
overleden (40 jaar oud) te Hazerswoude op 19 augustus 1845 ​
​ ​ ​,
begraven te Hazerswoude [Geref. Kerk] op 25 augustus 1845.
 

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Magdalena Cornelia *1826  Wateringen  †1826  Wateringen  0
Marijtje *1830  Hazerswoude  †1830  Hazerswoude  0
Joanna Maria *1831  Hazerswoude  †1848  Hazerswoude  17
Arie *1833  Hazerswoude  †1912  Hazerswoude  79
Joannes *1835  Hazerswoude  †1911  Hazerswoude  76
Magdalena *1839  Hazerswoude  †1841  Hazerswoude  1
Marijtje *1840  Hazerswoude  †1842  Hazerswoude  1
Magdalena Cornelia *1842  Hazerswoude  †1890  Hazerswoude  48
Marinus Cornelis *1843  Hazerswoude  †1923  's-Gravenhage  79 13 
10  Cornelis Arnoldus *1845  Hazerswoude  †1849  Woubrugge  3

trouwt (resp. 45 en 24 jaar oud) (2) te Hazerswoude op 28 januari 1848 ​
​ ​ ​ (getuigen: zijn zwager en haar zwager Jan van den Bos, Jan van den Bos, scheepmaker; Pieter van de Rotte, winkelier; Willem van der Voer, kastelein; Arie Heemskerk, bode)
met

Sophia
​ ​ van der Laak
​ ​ ​,
dochter van Adrianus van der Laak en Aaltje van der Kleij,
geboren op 28 december 1823 ​
​ ​ ​,
overleden (24 jaar oud) te Hazerswoude op 4 december 1848 ​
​ ​ ​ (getuige: Hendrik van der Loo, timmerman).
 

Uit dit huwelijk een dochter:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Aaltje *1848  Hazerswoude  †1848  Hazerswoude  0

trouwt (resp. 46 en 29 jaar oud) (3) te Hazerswoude op 11 mei 1849 ​
​ ​ ​ (getuigen: zijn broer en haar zwager Cornelis Arnoldus de Bruijn, zijn zwager Jan van den Bos, Jan van den Bos, scheepmaker; Willem van der Voet, kastelein; Christiaan Windhorst, veldwachter)
met

Cornelia
​ ​ van Wieringen
​ ​ ​,
dochter van Bastiaan van Wieringen en Neeltje Gerritsdr Qualm,
geboren te Noord Waddinxveen ​
​ ​ ​ op 22 september 1819 ​
​ ​ ​ (getuige: Klaas Veerman, papiermolenaar; Jan Alphenaar, papiermolenaar),

Arme Cornelia,
Cornelia van Wieringen is het tweede kind uit een gezin van zes kinderen. Na haar werden nog vier jongetjes geboren. Het jongste kind stierf toen dit anderhalf jaar oud was. Hun moeder Neeltje Qualm stierf anderhalf uur later. Cornelia was toen nog geen tien jaar oud.

Toen ze achtentwintig jaar oud was kwam Joannes de Bruijn in beeld. Hij was recent voor de tweede keer weduwnaar geworden.

Zijn eerste huwelijk met Antje van Rhijn had 20 jaar geduurd en vier (over)levende kinderen opgeleverd. Vier kinderen waren jong gestorven en dochter Joanna Maria op zeventienjarige leeftijd. Joannes was verantwoordelijk voor een grote boerderij, dus het was belangrijk dat er een moeder voor zijn kinderen was.

Drie jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote trouwde Joannes (toen 45 jaar oud) met de éénentwintig jaar jongere Sophia van der Laak.
Op de dag exact negen maanden na het huwelijk werd hun kindje Aaltje geboren. Moeder Sophia stierf echter zes weken later en ook het kleine meisje Aaltje stierf kort daarna.

Wederom was Joannes weduwnaar en binnen een jaar trouwde hij met Cornelia van Wieringen, 29 jaar oud en 17 jaar jonger dan Joannes. En wederom negen maanden na het huwelijk werd hun eerste kindje Neeltje geboren.
Elf maanden daarna kwam Cornelis Arnoldus ter wereld. Het jongetje mocht slechts vijf maanden oud worden en twee weken na hem stierf zijn eerder geboren zusje, 17 maanden oud.
Een jaar later kwam er weer een meisje dat ook Neeltje genoemd werd. Dit meisje heeft het slechts vier maanden gered.
Anderhalf jaar later kreeg het stel een tweeling, wederom een Neeltje en een Bastiaan. Bastiaan heeft een maand geleefd en Neeltje mocht de drie maanden niet halen.
Haar vijfde kindje overleed terwijl ze in verwachting was van haar zesde kind.
Cornelia stierf zelf aan de gevolgen van de bevalling van deze (doodgeboren) zoon, slechts 35 jaar oud.

We kunnen slechts vermoeden welk verdriet welk verdriet deze vrouw gedragen moet hebben.

Overigens is Joannes de Bruijn daarna nogmaals getrouwd, nu met Maartje van der Kleij en wederom binnen het jaar.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, waarvan er slechts twee volwassen zijn geworden.


Overleden (35 jaar oud) te Hazerswoude op 24 november 1854 ​
​ ​ ​ (getuige: Hendrik van der Loo, timmerman).
 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Neeltje *1850  Hazerswoude  †1851  Hazerswoude  1
Cornelis Arnoldus *1851  Hazerswoude  †1851  Hazerswoude  0
Neeltje *1852  Hazerswoude  †1852  Hazerswoude  0
Bastiaan *1854  Hazerswoude  †1854  Hazerswoude  0
Neeltje *1854  Hazerswoude  †1854  Hazerswoude  0
Doodgeboren zoon *1854    †1854    0

trouwt (resp. 52 en 29 jaar oud) (4) te Hazerswoude op 14 september 1855 ​
​ ​ ​ (getuigen: zijn zwager en haar zwager Jacob van der Knaap, Jacob van der Knaap, winkelier; Johannes Windhorst, verver; Christiaan Windhorst, veldwachter; Hendrik Fillekes, kastelein)
met

Maartje
​ ​ van der Kleij
​ ​ ​ (van der Klei ​
​ ​ ​ ) ​
​ ​ ​,
dochter van Cornelis van der Kleij en Aaltje Molenaar,
geboren te Benthuizen ​
​ ​ ​ op 3 augustus 1826 ​
​ ​ ​ (getuige: Jan Havenaar, bode; Jan Groenendijk, schoenmaker),
overleden (36 jaar oud) te Hazerswoude op 22 december 1862 ​
​ ​ ​ (getuige: Jacobus Bartholomeus van den Berg, geneeskundige).
 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Aaltje *1856  Hazerswoude  †1933  Alphen a/d Rijn  77
Martijntje *1857  Hazerswoude  †1940  Alphen a/d Rijn  82
Joanna Maria *1858  Hazerswoude  †1875  Hazerswoude  17
Cornelis *1858  Hazerswoude  †1858  Hazerswoude  0
Cornelis *1860  Hazerswoude  †1861  Hazerswoude  0
Cornelis *1862  Hazerswoude  †1862  Hazerswoude  0Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen):
1. BRUIJN DE, Marinus Cornelis & WENTZEL, Maria Friederike Christiane Wilhelmine -, Familienaam (man): de Bruijn, Voornaam (man): Martinus Cornelis, Geboortejaar (man): 1843, Plaatsnaam: Amsterdam, Datum: 2 augustus 1883
2. BRUIJN DE, Joannes, geb.1803 - Doopboek, Archiefnaam: www.FamilySearch.org, Archief: Ned.Herv. Wateringen, Inventarisnr.: Image 81, Gezindte: Nederlands Hervormd, doopplaats: Wateringen, periode: 16 januari 1803
3. BRUIJN DE, Joannes, 1803-1893 & RHIJN VAN, Antje, 1805-1845 - Huwelijksakte, periode: 24 juli 1825
4. BRUIJN DE, Joannes & RHIJN VAN, Antje - Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-12 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 12; Aktenummer 20, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 24 juli 1825
5. BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1826 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Wateringen, Archief: Wateringen geboorten 1826, Inventarisnr.: aktenummer 14, Akteplaats: Wateringen, periode: 22 februari 1826
6. BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1826 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Wateringen, Archief: Wateringen overlijdens 1826, Inventarisnr.: aktenummer 10, Akteplaats: Wateringen, periode: 26 maart 1826
7. BRUIN DE, Marijtje, geb.1830 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: BS Geboorte, Inventarisnr.: Archief 143.1.05; Inventarisnr 2; Aktenr 62, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 1 juni 1830
8. BRUIN DE, Marijtje, gest.1830 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05, BS Overlijden, Inventarisnr.: Inventarisnummer 55, aktenummer 56, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 26 juni 1830
9. BRUIN DE, Joanna Maria, geb.1831 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: BS Geboorte, Inventarisnr.: Archief 143.1.05; Inventarisnr 2; Aktenr 92, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 27 augustus 1831
10. BRUIJN DE, Arie, geb.1833 - Geboorteregister, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-3 Akten van Geboorten 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 3; Aktenummer 43, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 8 juni 1833
11. BRUIJN DE, Joannes, geb.1835 - Geboorteregister, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-3 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 3; Aktenummer 23, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 24 februari 1835
12. BRUIJN DE, Magdalena, geb.1839 - Geboorteregister, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-3 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 3; Aktenummer 47, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 18 april 1839
13. BRUIJN DE, Marijtje, geb.1840 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-3 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 2; Aktenummer 114, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 5 december 1840
14. BRUIJN DE, Magdalena, gest.1841 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-56 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 56; Aktenummer 2, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 9 januari 1841
15. BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, geb.1842 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05; BS Geboorte, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 31, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 15 maart 1842
16. BRUIJN DE, Marijtje, gest.1842 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 23, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 7 april 1842
17. BRUIJN DE, Marinus Cornelis, geb.1843 - Geboorteakte, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-4 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 121, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 19 december 1843
18. BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1845 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-4 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 62, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 24 mei 1845
19. RHIJN VAN, Magdalena, gest.1847 - Overlijdensregister, Archiefnaam: FamilySearch.org, Inventarisnr.: Image 121, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 12 januari 1847
20. BRUIJN DE, Joannes & LAAK VAN DER, Sophia - Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-14 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 14; Aktenummer 1, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 28 januari 1848
21. BRUIJN DE, Aaltje, geb.1848 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-4 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 72, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 18 oktober 1848
22. BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1848 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 111, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 29 oktober 1848
23. LAAK VAN DER, Sophia, gest.1848 - Overlijdensakte, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05, BS Overlijden, Inventarisnr.: inventaris­num­mer 57, aktenummer 121, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 4 december 1848
24. BRUIJN DE, Kornelis Arnoldus, gest.1849 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Erfgoed Leiden, Archief: 125.1.13; BS Overlijden, Inventarisnr.: inventarisnummer 61, aktenummer 17, Akteplaats: Woubrugge, periode: 1 mei 1849
25. BRUIJN DE, Joannes & WIERINGEN VAN, Cornelia - Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-14 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 14; Aktenummer 8, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 11 mei 1849
26. BRUIJN DE, Neeltje, geb.1850 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-4 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 17, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 22 februari 1850
27. BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1851 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-4 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 4; Aktenummer 2, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 6 januari 1851
28. BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, gest.1851 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 53, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 28 juni 1851
29. BRUIJN DE, Neeltje, Gest.1851 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 54, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 15 juli 1851
30. BRUIJN DE, Neeltje, geb.1852 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 70, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 10 juli 1852
31. BRUIJN DE, Neeltje, gest.1852 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-58 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 58; Aktenummer 109, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 15 november 1852
32. BRUIJN DE, Neeltje, geb.1854 - Geboortearegister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 6, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 25 januari 1854
33. BRUIJN DE, Bastiaan, geb.1854 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 5, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 25 januari 1854
34. BRUIJN DE, Bastiaan, gest.1854 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-58 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 58; Aktenummer 13, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 25 februari 1854
35. BRUIJN DE, Neeltje, gest.1854 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-58 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 58; Aktenummer 32, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 19 mei 1854
36. WIERINGEN VAN, Cornelia, gest.1854 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05, BS Overlijden, Inventarisnr.: inventarisnummer 58, aktenummer 84, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 24 november 1854
37. BRUIJN DE, Joannes & KLEIJ VAN DER, Maartje - Huwelijksakte 1855, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-15 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 15; Aktenummer 15, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 14 september 1855
38. BRUIJN DE, Aaltje, geb.1856 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 47, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 7 mei 1856
39. BRUIJN DE, Martijntje, geb.1857 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 83, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 15 juli 1857
40. BRUIJN DE, Joanna Maria, geb.1858 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 69, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 26 oktober 1858
41. BRUIJN DE, Cornelis, geb.1858 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 70, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 26 oktober 1858
42. BRUIJN DE, Cornelis, gest.1858 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-58 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 58; Aktenummer 107, periode: 25 december 1858
43. BRUIJN DE, Cornelis, geb.1860 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-5 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 5; Aktenummer 58, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 4 juni 1860
44. BRUIJN DE, Cornelis, gest.1861 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-58 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 58; Aktenummer 23, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 26 februari 1861
45. BRUIJN DE, Cornelis, geb.1862 - Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-6 Akten van Geboorte 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 6; Aktenummer 1, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 1 januari 1862
46. BRUIJN DE, Cornelis, gest.1862 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-59 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 59; Aktenummer 52, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 4 juni 1862
47. KLEIJ VAN DER, Maartje, gest.1862 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-59 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 59; Aktenummer 113, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 20 december 1862
48. BRUIJN DE, Arie & VOETS, Marijke - Huwelijksakte 1867, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-16 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 16; Aktenummer 17, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 30 mei 1867
49. PLEIJSIER, Teunis & BRUIJN DE, Magdalena Cornelia - Huwelijksakte 1871, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: Aktenummer 7, Inventarisnr.: 143.1.05-16, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 5 mei 1871
50. BRUIJN, DE, Marinus Cornelis & SMILDE, Trientje - Huwelijksakte 1872, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: Aktenummer 1872.34; Folionummer a13v, Inventarisnr.: Inventarisnummer 1872A, Akteplaats: Rotterdam, periode: 10 januari 1872
51. BRUIJN DE, Joanna Maria, gest.1875 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-60 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 60; Aktenummer 103, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 14 november 1875
52. DRIEL VAN, Willem & BRUIJN DE, Martijntje, Huwelijksakte 1887, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-18 Akten van Huwelijk 1811-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 18; Aktenummer 15, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 4 november 1887
53. BRUIJN DE, Magdalena Cornelia, gest.1890 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05, BS Overlijden, Inventarisnr.: inventaris­num­mer 61, aktenummer 47, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 23 juni 1890
54. BRUIJN DE, Johannes, gest.1893 - Overlijdensakte, Archiefnaam: Gemeente Alphen aan den Rijn, Archief: Archiefnummer 143.1.05-62, Inventarisnr.: Inventarisnummer 62, aktenummer 84, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 30 november 1893
55. BRUIJN DE, Joannes, 1803-1893 - Brief van A. van Klaveren Pleijsier, Brf_20180422_192555
56. Kwartierstaat Arie de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
57. RHIJN VAN, Genealogie Th. van Rhijn, Santpoort 1989, datum: 1 november 1988
58. BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus 1807-1829 & DRIEL, Johanna, van - Huwelijksakte 182, Archiefnaam: Gemeente Wateringen, Archief: Wateringen huwelijken 1829, Inventarisnr.: aktenummer 11, Akteplaats: Wateringen, periode: 21 oktober 1829
59. HEEMSKERK, Gerritje, Persoonlijk bijbeltje, HeemskerkBijbel
60. Stamboom De Bruijn door Joannes Maarten de Bruijn, KWS_BruijnDeJan
61. BRUIJN DE, Johannis, 1725-1781 - Notities over kinderen door Arie de Bruijn 1908, JohannisdB-kinderen
62. BRUIJN DE, Arij, geb.1763 - Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Archief: 1754 maart 3-1811. Inventarisnr.: Inventaris 3.04.16.156, Gezindte: Gereformeerd, doopplaats: Wateringen, periode: 25 december 1763
63. BRUIN De, Arie & RHIJN Van, Magdalena - Trouwboek 1802, Archiefnaam: FamilySearch.org, Inventarisnr.: image 220, Gezindte: Nederlands Hervormd, trouwplaats: Wateringen, periode: 3 april 1802
64. BRUIJN DE, Cornelis Arnoldus, geb.1807 - Doopboek, Archiefnaam: Nationaal Archief, Inventarisnr.: 1792 december 23-1811. Gezindte: Gereformeerd, doopplaats: Wateringen, periode: 15 maart 1807
65. BRUIJN DE, Gerrit Pieter, geb.1809 - Doopboek, Archiefnaam: Mationaal Archief, Inventarisnr.: Inventarisnummer 3.04.16.156, Gezindte: Gereformeerd, doopplaats: Wateringen, periode: 15 juni 1809
66. BRUIJN DE, Gerrit Pieter & KOETSIER, Jannetje - Huwelijksregister 1833, Archiefnaam: Gemeentearchief Zoetermeer, Inventarisnr.: Aktenummer 2, Akteplaats: Zoetermeer, periode: 13 april 1833
67. BRUIJN DE, Arij, gest.1838, Overlijdensregister, periode: 5 november 1838
68. BRUIN DE, Cornelis Arnoldus, gest.1877 - Overlijdensakte, Archiefnaam: Nationaal Archief, Inventarisnr.: Aktenummer 61, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 14 juli 1877
69. BRUIJN DE, Gerrit Pieter, Gest.1880 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Zoetermeer, Inventarisnr.: Aktenummer 11, Akteplaats: Zoetermeer, periode: 22 februari 1880
70. Statenbijbel Joannes de Bruijn, Geboortejaar: 1803-1893
71. RHIJN van, Magdalena geb.1766 - Doopboek, Archiefnaam: FamilySearch.org, Inventarisnr.: Image 58, Gezindte: Nederlands Hervormd, doopplaats: Wateringen, periode: 19 december 1766
72. BRUIJN DE, Joannes, gest.1928 - Overlijdensakte, Archiefnaam: Alphen aan den Rijn, Archief: 110.1.26 Archief 1918-2013, Inventarisnr.: Inventarisnummer 9, Akteplaats: Alphen a/d Rijn, periode: 10 december 1928
73. RHIJN VAN, Genealogie Th. van Rhijn, Santpoort 1989, datum: 1 november 1988 (blz/akte 5)
74. RHIJN VAN, Antje, geb.1805 - Doopboek, Archiefnaam: www.FamilySearch.org, Archief: Ned.Herv. Hazerswoude, Inventarisnr.: Image 208, doopplaats: Hazerswoude, periode: 20 januari 1805
75. RHIJN VAN, Antje, gest.1845 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 63, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 19 augustus 1845
76. RHIJN VAN, aantekeningen per generatie door Arie de Bruijn (1908), Not_20180509_113924
77. LAAK VAN DER, Sophia, geb.1823 - Geboorteregister, Archiefnaam: Via FamilySearch, Archief: Tienjarige tafels 1812-1842 Geboorten 1811-, Inventarisnr.: Aktenummer 97, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 28 december 1823
78. BRUIJN DE, Aaltje, gest.1848 - Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 143.1.05-57 Akten van Overlijden 1812-1990, Inventarisnr.: Inventarisnummer 57; Aktenummer 128, Akteplaats: Hazerswoude, periode: 25 december 1848
79. WIERINGEN VAN, Cornelia, geb.1819 - Vijfjarige Tafels Noord Waddinxveen, Archiefnaam: via FamilySearch, Archief: Tienjarige tafels 1812-1842, Inventarisnr.: Geboorten 1812-1842, Akteplaats: Waddinxveen, periode: 22 september 1819
80. WIERINGEN VAN, Cornelia, geb.1819 - Geboorteregister, Archiefnaam: via FamilySearch, Archief: Tienjarige tafels 1812-1842, Inventarisnr.: Geboorten 1812-1842; pagina 241 en 242, Akteplaats: Waddinxveen, periode: 22 september 1819
81. KLEIJ VAN DER, Maartje, geb.1826 - Geboorteakte, Archiefnaam: Gemeentearchief Alphen aan den Rijn, Archief: 142.1.06, BS Geboorte, Inventarisnr.: inventaris­num­mer 1, aktenummer 18, Akteplaats: Benthuizen, periode: 2 augustus 1826

Dossier: