boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Albertina Wilhelmina Gertrudis Liefers
 
Albertina Wilhelmina Gertrudis
​ ​ ​ (Tiny, Albertine Wilhelmina Gertrudis ​
​ ​ ​, A.W.G. ​
​ ​ ​, T ​
​ ​ ​, Albertine Wilhelmine Gertrudis ​
​ ​ ​ ) Liefers
​ ​ ​,
geboren te Holzwickede [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] ​
​ ​ ​ op 14 juli 1909 ​
​ ​ ​,
huwelijksgetuige van haar zoon Mr Arie Hendrik (Boy) de Bruijn en haar schoondochter Johanna (Han) van der Leeden te Londen [Greater London, Engeland] op 11 december 1956 ​
​ ​ ​,
Dienstbode in 1927 ​
​ ​ ​,
woont te Brunssum in 1927 ​
​ ​ ​,
overleden (88 jaar oud) te Vessem op 24 maart 1998 ​
​ ​ ​ .

 
 

trouwt (beiden 18 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage ['s-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Akte 1025] op 17 augustus 1927 ​
​ ​ ​,
(gescheiden beiden 43 jaar oud op 26 oktober 1952)
met

Arie
​ ​ ​ (Arie de Bruijn ​
​ ​ ​, A ​
​ ​ ​, A. ​
​ ​ ​ ) de Bruijn
​ ​ ​,
zoon van Arie de Bruijn en Geertruida Johanna Heessels,
geboren te 's-Gravenhage ​
​ ​ ​ op 26 december 1908 ​
​ ​ ​,

Raadgevend Actuaris. Zie foto "BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Raadgevend Actuaris".
,

Grafsteen in 1999. Zie foto: BRUIJN DE, Arie & KRANENDONK, Maria Johanna - Grafsteen 1999,
,

Zie foto Marinus de Bruijn & Dina Geertruida Romijn - huwelijksfoto 1925,

De zakelijke carriere van Arie de Bruijn,
- Directeur van het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen
- Hoofdredacteur van de Verenigde Verzekeringspers
- Administrateur van de Stichting Algemeen Pensioenfonds voor de Apothekers-Assistenten
- Hoofdredakteur van het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen

Na zijn H.B.S.-B opleiding (extraneus) verhinderden financiele omstandigheden een universitaire studie en hij trad in dienst van de Levensverzekering Maatschappij "Oude Haagsche van 1836".
Hij kwam op de wiskundige afdeling en begon onverwijld met de actuariele studie. Vlak vůůr zijn 21-ste verjaardag volgde hij Dr E.Zwanenburg op als actuaris en werd hij benoemd tot hoofd van de wiskundige afdeling van de maatschappij.
De actuariele studie (uiteraard buiten-universitair) deed hij voor het wiskundige gedeelte samen met de bekende Delftse Hoogleraar Prof.Dr F.Schuh. Een interessant uitvloeisel daarvan was een veeljarige samenwerking die er onder meer toe leidde, dat hij samen met Prof.Schuh in 1946 het standaardwerk "Het probleem van de wachttijd bij Bouwkassen" schreef, een studie die Prof.Schuh kenschetste als meer dan een dissertatie.

Zijn uitgebreide kennis van de bouw(spaar)kassen leidde trouwens ook tot een uitnodiging een voordracht te houden op het Europees Congres van het Bouwsparen in 1947 in Brussel en tevens tot een lidmaatschap van de Staatscommissie Bouwkassen.

In 1945, bij het einde van de oorlog, vestigde hij zich zelfstandig als Raadgevend Actuaris en richtte het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen op. Hij bleef aan de Oude Haagsche verbonden als Wiskundig Adviseur, waarbij hij Dr P.A.Coenen, de wiskundig Adviseur van de Pensioenraad opvolgde.

Het Nederlandsch Instituut voor het Verzekeringswezen beoogde, naast actuariele adviezen, ook het geven van adviezen op verzekeringsgebied in de ruimste zin van het woord, doch bewoog zich niet op het terrein van de assurantiebemiddeling.
Er werkten ongeveer 25 mensen in de diverse afdelingen.

In 1943 accepteerde Arie de Bruijn het aanbod om teneinde de Duitsers buiten de vakpers te houden, bij een fusie van een aantal verzekeringsbladen, hoofdredakteur van de Verenigde Verzekeringspers (V.V.P.) te worden, welk weekblad destijds het leidinggevende verzekeringsblad in Nederland was en als zodanig aangesloten bij de "Presse Internationale des Assurances" (P.I.A.).
Het hoofdredakteurschap van de V.V.P. was een in hoofdzaak honoraire funktie.

De P.I.A, in 1954 in Parijs opgericht op gecombineerd Frans/Duits initiatief (de voormalige Duitse minister van financiŽn Alex MŲller was een der oprichters) en waarvan de V.V.P. van die oprichting af deel uitmaakte, heeft zich als een der eerste Europese organisaties beijverd voor een hechte internationale samenwerking.

Arie de Bruijn heeft zich zeer beziggehouden met samenwerking op internationaal niveau en bezocht daarvoor behalve de meeste West-Europese landen ook de Verenigde Staten, Japan, Hongkong, AustraliŽ en IndonesiŽ.

In 1969 werd hij in Djakarta officieel ontvangen en was toen eigenlijk een der eersten, die in deze bedrijfstak weer contacten legde tussen beide landen. Hij werd er ontvangen door de heer Mohammed Hasjim, de verzekeringscommissaris in IndonesiŽ, die in datzelfde jaar een tegenbezoek aan Arie de Bruijn bracht.
Een delegatie verzekeringsdirekteuren bezocht hem in 1973 vanuit IndonesiŽ.
Arie de Bruijn bezocht eveneens de belangrijke staatsmaatschappijen in Rusland en Bulgarije, waar hij op de hoogte werd gesteld van de gang van zaken en de mogelijkheden tot internationale samenwerking.

Arie de Bruijn werd in 1974 (bij het 20-jarig bestaan van de P.I.A.) benoemd tot President van deze organisatie, als opvolger van de Fransman G.L.Auburtin, die deze functie dan 20 jaar had bekleed.

Van een belangrijk naslagwerk in het verzekeringsbedrijf, het Jaarboek/Vademecum voor het Verzekeringswezen, dat eveneens onder de werkzaamheden van Arie de Bruijn ressorteerde, genoot een internationale faam.

Een ander groot opgezet werk was het Compendium der Assurantietussenpersonen, een registratie van allerlei bijzonderheden omtrent alle in Nederland werkende tussenpersonen (destijds 35.000).

Arie de Bruijn heeft meegewerkt aan de oprichting en ontwikkeling van vele pensioenfondsen in ons land, waaronder het eerste bedrijfspensioenfonds met "gestroomlijnde" waardevastheid van de pensioenen voor de apothekers-assistenten en het beroepspensioenfonds voor de apothekers.

In het kader van het Instituut verrichtte hij kort na de oorlog een groot onderzoek naar de "natura-uitvaartverzekering" in ons land (bij ongeveer 1000 verenigingen) en heeft zeer veel bijgedragen tot de sanering daarvan.

Uit hoofde van zijn verschillende funkties werd Arie de Bruijn wel benoemd tot deskundige in rechtszaken en wordt hij geraadpleegd door ambassades van andere mogendheden.

Hij gaf zijn hulp bij de introduktie van buitenlandse maatschappijen in Nederland en bij de oprichting, sanering en fusie van Nederlandse verzekeringmaatschappijen.

Actuaris ​
​ ​ ​,
Kantoorbediende in 1927 ​
​ ​ ​,

Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zie foto: BRUIJN DE, Arie, 1908-1990 - Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 1974,

Burgemeester van Den Haag Marijnissen (links) spelt de versierselen op behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.


Overleden (81 jaar oud) te 's-Gravenhage op 1 juni 1990 ​
​ ​ ​,
gecremeerd te Loosduinen op 6 juni 1990,
trouwt (2)
met Maria Johanna (Miep) Kranendonk. Uit dit huwelijk 2 zonen.
 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Arie Hendrik *1928  's-Gravenhage  Ü2006  Bilthoven  78
Robbert *1930  's-Gravenhage  Ü2023  Milaan [ItaliŽ]  93
Arine Geertruida *1935  Rijswijk (Zuid-Holland)  Ü1994  Sassenheim  59

trouwt (2)
met
Joseph
​ ​ ​ (Jo) Klint
​ ​ ​,
zoon van Mozes Klint en Mijntje Gans,
geboren te Amsterdam op 27 juli 1906,
Handelsreiziger in 1929,
overleden (55 jaar oud) te Tenerife [Canarias, Spanje] op 12 januari 1962,
begraven te Tenerife [Canarias, Spanje] [Begraafplaats Puerto de la Cruz],
trouwt (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Amsterdam op 3 oktober 1929
met Maria Heckmann,
geboren te Urbar [Duitsland] circa 1903,
overleden (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravenhage op 13 april 1952. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Afgeschermd          
Hans Peter *1945  Rijswijk (Zuid-Holland)  Ü2022  Vessem  76Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen):
1. Afgeschermd, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
2. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina Wilhelmina Gertrudis - Huwelijksakte 1927, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Archief: 's-Gravenhage Huwelijken 1927 serie B, Inventarisnr.: Akte 1025, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 17 augustus 1927
3. BRUIJN DE, Arie Hendrik, 1928-2006 - Basisregistratie Personen, Akte: CBG via e-mail, Achterkant (J/N): J, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: 29 februari 1928
4. Afgeschermd, plaats: 's-Gravenhage, datum: 12 januari 1945
5. Afgeschermd, Aktedatum: 26 juni 1954
6. BRUIJN DE, Arie Hendrik & LEEDEN VAN DER, Johanna - Huwelijksakte 1956, Familienaam (man): De Bruijn, Geboortejaar (man): 1928, Datum: 11 december 1956
7. BRUIJN DE, Arie - Overlijdensakte 1990, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2GA0209, periode: 1 juni 1990
8. Afgeschermd, plaats: Vessem, datum: 24 maart 1998
9. Afgeschermd, KS_HeesselsCornelisA
10. BRUIJN DE, Hans Peter, geb.1945 - Geboortekaartje, Geb_19450315
11. BRUIJN DE, Arie & LIEFERS, Albertina, geb. 1909 - Echtscheiding, Krant: Staatscourant, Referentie: Gerechtelijke Aankondigingen, Krantdatum: 29 oktober 1952
12. Diagram van personen genoemd in brief van Titia MULDER aan Arie de Bruijn, Brf_19410122_2
13. BRUIJN DE, Jan-Hermen, geb.1954 - geboortekaartje, Geb_19540507
14. BRUIJN DE, Albert Marinus Cornelis - Brief 24 maart 1962 aan Hugo van Driel, auteur: Albert Marinus Cornelis de Bruijn
15. BRUIJN DE, Arie & HEESSELS, Geertruida Johanna - Trouwboekje, Familienaam: de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1879
16. BRUIJN DE, Arie - geb.1908 - Geboorteregister, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: per e-mail, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 26 december 1908
17. Kwartierstaat Arie de Bruijn, Voornaam: Arie, Geboortejaar: 1908
18. BRUIJN DE, Marco Jeroen, geb.1956 - geboortekaartje, Geb_19560813
19. STITTELAAR, Jannetje, gest.1959 - Overlijdensadvertentie, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 maart 1959
20. TIJSMANS, Maria Johanna, geb.1886, gest.1978 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 8 juni 1978
21. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, gest.1990 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 1 juni 1990
22. BRUIJN DE, Arie, geb.1908, KRANENDONK, Maria Johanna - Huwelijkskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 17 januari 1953
23. Lucas van Heeren - KRANENDONK Voorouders, VanHeeren01
24. KRANENDONK, Hermen Johannes 1882-1951 - Bevolkingsregister, Archiefnaam: 's-Gravenhage, Inventaris: Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-193, Plaats registratie: 's-Gravenhage
25. KRANENDONK, Hermen Johannes TIJSMANS, Maria Johanna - Trouwboekje, Geboortejaar: 1882
26. KRANENDONK, Hermen, gest.1951 - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 5 april 1951
27. Bloedverwanten van Prins Maurits, datum: 1993
28. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdenskaart, plaats: 's-Gravenhage, datum: 23 juni 1999
29. KRANENDONK, Maria Johanna - Overlijdensakte, Archiefnaam: Overlijdensregister 's-Gravenhage, Inventarisnr.: 2G0505, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 25 juni 1999

Dossier: