boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Karel de Grote
 
Karel
​ ​ de Grote
​ ​ ​ (Charlemagne) ​
​ ​ ​,
geboren te Ingelheim [Duitsland] [bij Mainz / bij Aix-La-Chapelle] op 2 april 748,

Koning der Franken (volk) van 768 tot 814,
Na de dood van zijn broer Karloman in 771 koning over het gehele rijk; vanaf 800 ook "Romeinse keizer", gekroond door de paus.

Koning van het Frankische Rijk van 768 tot 814,
overleden (65 jaar oud) te Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] op 28 januari 814,
begraven te Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] [in de Dom].


Karel de Grote.
Karel de Grote (Duits: Karl der Große; Frans en Engels: Charlemagne; Latijn: Carolus Magnus of Karolus Magnus) (waarschijnlijk 2 april 747 of 748 - Aken, 28 januari 814), afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het ‘middeleeuwse’ West-Romeinse Rijk.
Deze kleinzoon van Karel Martel kreeg reeds tijdens zijn leven de bijnaam "de Grote" en geldt sinds de middeleeuwen als een van de belangrijkste heersers van het Westen. Het Frankische Rijk kende onder hem zijn grootste omvang. Met zijn kroning door paus Leo III op eerste kerstdag 800 in Rome, werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld. Op initiatief van keizer Frederik Barbarossa werd Karel de Grote op 29 december 1165 door de tegenpaus Paschalis III heilig verklaard. Reeds in het epos Karolus Magnus et Leo Papa (eind 8e eeuw) werd hij tot "Pater Europae" ("Vader van Europa") uitgeroepen. Karel de Grote wordt beschouwd als een persoonlijkheid die het collectief Europees historisch bewustzijn heeft vormgegeven.
Zowel de Duitsers als de Fransen voeren het begin van hun nationale geschiedenis terug tot Karel de Grote.


trouwt (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) (1) circa 768
met
Himiltrude
​ ​ ,
geboren circa 742,
Hertog van Beieren (Hertogdom) van 788 tot 814,
overleden (ongeveer 38 jaar oud) circa 780.

Uit dit huwelijk een zoon:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Pepijn I *773  Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]  †810  Milaan [Italië]  37

trouwt (resp. ongeveer 23 en ongeveer 13 jaar oud) (2) in 771
met

Hildegard / Houdiard (Hildegard
​ ​ ​ ) Van de Vinzgouw,
geboren op 4 mei 758,
overleden (24 jaar oud) te Thionville [Frankrijk] [Moselle] op 30 april 783.
 


Hildegard / Houdiard Van de Vinzgouw.
Hildegard (4 mei 758 - Thionville, 30 april 783) was een dochter van de belangrijke Frankische edelman Gerold van Vintzgouw en Emma. In 771 werd zij de derde vrouw van Karel de Grote. Ze is begraven in de abdij van St Arnulf te Metz.
Karel wilde haar zo graag tot vrouw, dat hij zijn vorige vrouw zonder geldige aanleiding verstootte en daarmee ook zijn bondgenootschap met de Longobarden om zeep hielp, maar het politieke belang van Hildegard als lid van een prominente Schwabische familie was misschien groter. Ook was Hildegard volgens heersende opvattingen te jong om te trouwen (ze was 13) en zeker te jong om direct al kinderen te krijgen (ze kregen hun eerste kind toen ze 14 was). Hun huwelijk werd dan ook algemeen als ongeldig beschouwd, totdat de paus als wederdienst voor de politieke hulp van Karel in 774 (dus na 3 jaar) het huwelijk alsnog erkende. Hildegard volgde Karel op de meeste van zijn tochten en kreeg ook een aantal kinderen in Italië, Saksen en Aquitanië. Na 12 jaar huwelijk en 9 zwangerschappen stierf Hildegard in het kraambed. Kort voor haar dood heeft ze nog een schenking gedaan aan de abdij van St Arnulf in Metz. Ook Karel schenkt deze abdij een hof op de dag na haar overlijden en Hildegard werd daar begraven.
Zij richtte vele kloosters en kerken op. Zo stichtte zij onder meer de abdij van Kempten. Hildegard is zalig verklaard. Haar feestdag is op 30 april. Zij is de patroon van de zieken.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Lodewijk I *778  Casseneuil [Frankrijk]  †840  Ingelheim [Duitsland]  62
Berthe *779  Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]  †828    48

trouwt (resp. ongeveer 35 en ongeveer 16 jaar oud) (3) circa oktober 783
met
Fastrada (Fastrade
​ ​ ​ ) der Oostfranken,
dochter van Rudolf III der Oostfranken en Aeda van Beieren,
geboren in 767,
overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 794.

Uit dit huwelijk een dochter:

  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Redburga *785    †858    73

relatie (4)
met
N.N. .

Uit deze relatie een dochter:
  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Hiltrude *787    †814    27

trouwt (ongeveer 52 jaar oud) (5) circa 800
met
Regina .

Uit dit huwelijk een zoon:
  naam geboren plaats overleden plaats oud relatie kinderen
Hugo (De Bastaard) *794  Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]  †844    49Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen):
1. Karel de Grote - Voorouders, Voornaam: Karel, Geboortejaar: 748, URL: http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=4
2. Karel de Grote - De eerste Generaties, Voornaam: Karel, Geboortejaar: 748, URL: http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=5
3. Karel de Grote - Afstamlijnen, Voornaam: Karel, Geboortejaar: 748
4. Wikipedia - Pepijn van Vermandois, URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Vermandois
5. Wikipedia - Karel de Grote, URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote
6. Wikipedia - Bourgondië (Heersers), URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heersers_van_Bourgondi%C3%AB
7. Wikipedia - Lodewijk de Vrome, URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Vrome

Dossier: